Årsredovisning

Årsredovisning för Synskadades Stiftelse för år 2020 finns att hämta här i form av en pdf-fil.