Synskadades Stiftelse Logotyp

Om synskador

Man med vit käpp

Man med vit käpp

Vem är synskadad?

Synskadade har olika grad av synnedsättning. Några ser skillnad på ljus och mörker. Vissa har bara ett litet synfält som bara fungerar när det är ljust. En och samma person kan relativt obehindrat ta en promenad men inte känna igen sin grannes ansikte eller läsa vanlig text. Blind är den som inte ser. Människor som har mycket små synrester, men som inte kan orientera sig med synens hjälp vid förflyttning är gravt synskadade. De som kan orientera sig med synens hjälp, men som har stora svårigheter att läsa vanlig text, är synsvaga. Synskadad är en gemensam benämning på blinda, gravt synskadade och synsvaga. Antalet synskadade i Sverige uppgår till drygt 1 procent av befolkningen eller omkring 100 000 personer.

Läs mer om synskador på Ögonfondens hemsida www.ogonfonden.se