Synskadades Stiftelse Logotyp
  • Bild beskriver synfältet för en person med Näthinneavlossning
    Synfält för person med Näthinneavlossning
  • Bild beskriver synfältet för en person med Gråstarr
    Synfält för person med Gråstarr
  • Bild beskriver synfältet för en person med Glaukom
    Synfält för person med Glaukom

Välkommen till Synskadades Stiftelse

I Sverige finns omkring 100 000 synskadade, varav minst 30 000 gravt synskadade. Varje år får 5 000 människor – främst äldre – allvarliga synnedättningar. Många svenskar har därför en personlig erfarenhet av hur det känns när de själva eller någon anhörig drabbas av synskada.

Att bli synskadad innebär en stor förändring i en människas liv. Det är främst samhällets uppgift att ge synskadade utbildning, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Frivilliga insatser inom en rad områden utgör emellertid ett viktigt komplement till samhällsinsatserna.