Årsredovisning

Årsredovisning för Synskadades Stiftelse för år 2019 finns att hämta här i form av en pdf-fil.