Synskadades Stiftelse Logotyp

Om Synskadades Riksförbund

Synskadade har en egen organisation. Den heter Synskadades Riksförbund, SRF.

I SRF kan synskadade träffas, utbyta erfarenheter, lära av varandra och ha trevligt tillsammans. SRF försöker påverka samhället så att synskadade ska kunna vara fullt delaktiga på likvärdiga villkor som övriga medborgare.

Genom att dra igång olika verksamheter har synskaderörelsen genom åren förbättrat synskadades situation. Samhället har idag tagit över många av dessa verksamheter. Talboken och synrehabiliteringen är två exempel på detta.

SRF är en religiöst och partipolitiskt obunden, demokratisk ideell förening, som styrs av synskadade.

SRF finns i hela Sverige. Organisationen bildades år 1889, då under namnet De Blindas Förening. År 1977 bytte föreningen namn till Synskadades Riksförbund, SRF.

Läs mer om SRF på www.srf.nu